Buy and Sell

Năm 2023, Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể nói đã ngấm những rủi ro từ thị trường Trái phiếu & sự ngừng trệ của thị trường Bất động sản. Tính từ điểm thấp nhất vào 16/11/2022 tại vùng 870 – 950 điểm , Vnindex có 2 tuần phục hồi thần thánh 200 điểm, sau đó đi kiểm tra lại đáy tại vùng 980 điểm và đi ngang kéo dài 4 tháng, phục hồi kéo dài 3 tháng đạt đỉnh vào tháng 9/2023 tại khu vực 1250 điểm.

VNindex giảm từ từ đến giảm sốc vào tuần cuối tháng 10/2023 về vùng 1028 điểm mất hơn 220 điểm từ đỉnh, tăng sốc từ 1/1/2023 đến nay 17/11/2023 với số điểm gần 100 điểm nhưng nhiều cổ phiếu đã phục hồi trở lại gần vùng đỉnh 1250 điểm , thậm chí là vượt đỉnh. Trong đó, nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu Bất động sản và Chứng khoán. Vậy chúng ta nên làm gì?

Nếu chúng ta không đủ duyên, bản lĩnh để bắt đáy tại vùng 1028 điểm, đứng ngoài từ đó đến nay, liệu có nên mua vào tại vùng này dù Vnindex cách xa đỉnh, nhưng nhiều cổ phiếu đã gần về vùng đỉnh, vậy chúng ta mua để kỳ vọng vào điều gì dù môt vài yếu tố vĩ mô tích cực nhưng mới chỉ là ” Thái độ” của Vĩ mô chứ doanh nghiệp chưa tiếp cận được với những điều tích cực này, lãi suất cho vay vẫn cao trên 12%/năm dù lãi suất tiết kiệm giảm về vùng đáy. Các doanh nghiệp BĐS vướng nhiều chính sách pháp lý , ngừng thi công,v.v không có sản phẩm thực sự để bán.

Vậy chúng ta có nên ủng hộ một chu kỳ tăng mới của thị trường chứng khoán hay không? Có chứ, nhưng để thị trường tăng trưởng bền vững cần test lại, tích lũy đủ thời gian để có một chu kỳ tăng trưởng kéo dài từ 3 tháng trở lên. Có thể những khó khăn thực sự của doanh nghiệp sẽ lộ ra vào Quý 1 / Quý 2 năm 2024 vì cạn nguồn dự trữ để trống trọi trong suốt 2022 – 2023.

Tổng hợp những cung bậc trong một năm của thịt trường chứng khoán…. đi ngang chán ( ví dụ có những cổ phiếu mua 6 bán 8),  ai mua bán cũng được , lù lù tăng lên kéo dài từ 3 tháng – nhiều cổ phiếu tăng gấp 2, 3 lần..Tạo đỉnh , giảm bất ngờ trên 30 điểm, nhiều cổ giảm sàn quay trở lại tăng sau hai phiên giảm …test lại đỉnh, từ 2 đến 3 lần nhờ một cái cớ Vịt giời nào đó ” kiểu như Tổng Thống Mỹ sang thăm”…rồi cứ thế giảm dần, giảm kéo dài hàng tuần,…cả tháng, sang cả tháng sau vào đoạn giảm sốc vài phiên về Mốc tâm lý kiểu 1000 điểm phục hồi Thần thánh 2 – 3 tuần nhiều cổ tăng từ 20% đến 39,99 % , nhiều cổ về gần đỉnh gần nhất mang cho người kẹp hàng trên đỉnh đầy hy vọng …..rồi muốn đi dài thì phải trải qua đoạn đường đi ngang tích lũy, tích lũy bao lâu thì mùa hè thu sẽ có sóng dài bằng đó….

P/s từ giờ đến hết Quý 1/2024 vùng giá  các cổ phiếu hiện tại đã là vùng tốt nhất, tốt hơn giá trị doanh nghiệp.