Góc nhìn khác Báo cáo tài chính KDC Quý 2/2017 – Có phải KDC giấu lỗ?

Thứ nhất, Lợi nhuận 6 tháng trước thuế 446 tỷ (mà theo KDC nói thì là hoàn thành 90% Kế hoạch 490 tỷ) nhưng chủ yếu đến từ Thu nhập Tài chính do đánh giá lại giá trị khoản đầu tư (trước đây KDC nắm 24% TCTY Dầu Thực Vật) số tiền 517 tỷ đồng, như vậy là không có dòng tiền, chủ yếu là bút toán đánh giá lại giá trị sổ sách.

Thứ hai nếu ta bỏ khoản thu nhập bất thường này đi, thì kết quả hoạt động kinh doanh của 6 tháng đầu năm sẽ bị ÂM 71 tỷ
CHỦ YẾU LÀ DO GIÁ VỐN, CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TĂNG CAO SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC.

TẤT NHIÊN, LÀ DO TA HỢP NHẤT HOẠT ĐỘNG CỦA TƯỜNG AN (TAC) TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM.

Việc gây ra Lỗ hoạt động thì có thể đến từ việc KIDO tiếp quản TAC dẫn đến lãi sau thuế của TAC chỉ vỏn vẹ có 50 tỷ đồng 6 tháng đầu năm GIẢM SO VỚI CÙNG KỲ VÀ HỢP NHẤT CÁC TỔNG CÔNG TY DẦU THỰC VẬT.

CHƯA KỂ, KHOẢN MỤC 269 – LỢI THẾ THƯƠNG MẠI TĂNG MẠNH DO MUA TỔNG CÔNG TY DẦU THỰC VẬT 1200 TỶ (NĂM TRƯỚC 146 TỶ), THEO CHUẨN MỰC KTVN THÌ SỂ ĐƯỢC PHÂN BÔ TRONG 10 NĂM, TỪ NAY TỚI CUỐI NĂM PHÂN BỔ ÍT NHẤT -60 TỶ NỮA.

NẾU KHÔNG THAY ĐỔI, HOẠT ĐỘNG CHÍNH SẼ LỖ HÀNG NĂM ÍT NHẤT -140 TỶ + -120 TỶ = -260 TỶ ĐỒNG.

TAI SAO?

http://s.cafef.vn/…/vocari…uong-an-lnst-quy-2-giam-67-so-…

VÌ VẬY, KDC HIỆN ĐANG LÀM GÌ BÙ VÀO KHOẢN LỖ TRÊN :
BÁN KDF
http://s.cafef.vn/…/co-phi…40-trieu-don-vi-gap-35-lan-luo…

VÀ DO TIẾP TỤC LỖ NÊN PHẢI BÁN ĐI TÀI SẢN VỐN RẤT BÉO BỞ CỦA MÌNH LÀ KDF

http://s.cafef.vn/…/kido-b…-cho-nguoi-lao-dong-va-doi-tac…

THỰC RA VIỆC BÁN 20% MẢNG KEM ĐEM LẠI LỢI NHUẬN KHÁ TỐT CHO KDC, HƠN 600 TỶ CHO 20% ĐÃ ĐƯỢC GHI NHÂN VÀ TIẾP TỚI ƯỚC CHỪNG KHOẢNG 300 TỶ NỮA SẼ ĐƯỢC HẠCH TOÁN VÀO QUÝ SAU (bÁO CÁO RIỀNG) => LỢI NHUẬN HỢP NHẤT KHOẢNG 150 TỶ
LỢI NHUẬN LŨY KẾ CÁC QUÝ SAU CŨNG CHỈ ĐÙ ĐỂ BÙ LỖ TỪ CÁC CÔNG TY CON. 150 TỶ – 140 TỶ = 10 TỶ.

NHƯ VẬY GIÁ HIỆN TẠI TRÊN SÀN ĐÃ HỢP LÝ?
GIÁ TRỊ SỔ SÁCH CÔNG TY KHOẢNG 31000/CP (SÁT VỚI GIÁ TRỊ CÔNG TY ĐÃ MUA LẠI CP QUỸ) TRONG ĐÓ NẾU KHÔNG CÓ THAY ĐỔI CÔNG TY ĐANG BỊ LỖ, CÁC NĂM SAU SẼ KHÔNG CÓ LÃI NẾU KHÔNG TIẾP TỤC BÁN TIẾP TÀI SẢN CỦA MÌNH LÀ KDF. NHƯNG VIỆC BÁN CON BÒ SỮA CỦA MÌNH ĐỂ BÙ LỖ THÌ KHÔNG PHẢI LÀ GIẢI PHÁP TỐT MÀ QUAN TRỌNG PHẢI LÀ GIẢM CHI PHÍ, TĂNG DOANH THU ĐỂ HOẠT ĐỘNG LỖ PHẢI CÓ LÃI.

VIỆC GIẢM TỶ LỆ Ở KDF LÀ CON BÒ SỮA ĐẺ TIỀN SẼ CÀNG LÀM KDC GIẢM LÃI TỪ ĐƠN VỊ NÀY, GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CÓ THỂ BỊ GIẢM DO CÔNG TY THU HẸP GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ.

VỀ DÀI HẠN CHƯA BIẾT ĐÚNG SAI NHƯNG VỚI MỘT CÔNG TY ĐANG THUA LỖ THÌ GIÁ 43000/CP LIỆU CÓ QUÁ CHÁT ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG?

ĐỂ DUY TRÌ GIÁ 43K/CP, KDC CẦN CÓ LỢI NHUẬN TỪ CP LÀ 4000/CP TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI VỚI MỖI NĂM LÃI 1000 TỶ. NẾU DUY TRÌ LỢI NHUẬN NÀY THÌ KBC CẦN BÁN ĐI THÊM KHOẢNG 68% CỔ PHIẾU KDF TỨC LÀ TOÀN BỘ CP NĂM SAU TUY NHIÊN LỢI NHUẬN CÓ THỂ BỊ GIẢM ĐI TƯƠNG ỨNG DO KHÔNG CÒN KDF NỮA.

VỀ DÀI HẠN TÔI CHO RẰNG MỨC GIÁ NÀY LÀ ĐỈNH CỦA KDC HIỆN NAY VÀ HOÀN TOÀN KHÔNG TƯƠG XỨNG VỚI GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP NÊU TIẾP TUC DUY TRÌ KẾT QUẢ KINH DOANH BẾT BÁT NHƯ HIỆN NAY

Độc giả – Quân Nguyễn