Những cuộc khủng hoảng đã đi qua trong tâm trí tôi

Hôm nay 5.1.2019 ngủ dậy là một ngày đẹp trời từ thời tiết đến tin tức trên báo, có lẽ lại Ra Khơi