Chuyên mục: Chuyên đề

Big Year

Để năm nào cũng có thể gọi là “Big Year “, chúng ta lại phải bắt đầu từ việc nhỏ, hành động nhỏ, từ sự chịu đựng những rủi ro.…
U50 phải sống cuộc đời mình muốn

Con đường tôi thích là con đường không phải cạnh tranh với ai khác, là con đường của một phụ nữa thích cân bằng: Có làm việc, có giải trí,…