VTP – Sự kiện “Ma Thiên”

Mặc dù sự kiện Ma Thiên đã xảy ra được 1 năm, nhưng những gì cơ quan điều tra công bố trong tuần lễ thứ 3 của tháng 11/2023 đáng lưu tâm. Với khả năng rút ruột từ ngân hàng không rõ con số chính xác là bao nhiêu nhưng từ vài trăm nghìn tỷ đến triệu tỷ để thấy sức mạnh của “Ma Thiên”. Từ đó cho thấy xã hội ngoài kia tầng tầng lớp lớp những vỏ bọc.

1. Những CEO tuổi trẻ tài cao , lãnh đạo cùng lúc vài chục công ty nhiều lĩnh vực khác nhau, sự thật là công ty ma.

2. Cần tiền thì rút ruột : Khỏi cần phương án kinh doanh, không cần phương án trả nợ, chắc chắn là sử dụng không đúng mục đích, một anh chuyên gia tài chính cao cấp và đội ngũ lãnh đạo ‘hiền, dễ bảo” , phân công nhau hợp thức hóa giấy tờ khỏi cần thẩm định, chẳng cần trí tuệ.

3. Thanh Tra đến thì bịt miệng là xong.

https://tuoitre.vn/quy-trinh-rut-ruot-hon-1-trieu-ti-tai-scb-cua-chu-tich-van-thinh-phat-truong-my-lan-20231120000300006.htm

Vấn đề đáng lo ngại không phải lấy lại số tiền đã bị rút ruột bằng cách nào, mà việc soi xét những ngân hàng tương tự như thế nào?