Muốn chiến thắng trên TTCK Việt Nam hãy đầu tư theo cách Phụ nữ đi shopping

“ Phụ nữ thường rất thích mua hàng hóa giảm giá, khuyến mại, mua hai tặng một,v.v. Thời điểm khi phụ nữ sẵn sàng xuống tiền là khi hàng hóa được sell off từ 50% – 70%”. Đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam có lẽ cũng đơn giản như vậy, chỉ mua có cổ phiếu sell off mới hy vọng có lợi nhuận, thông thường có hai cách để nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền ra mua cổ phiếu:

Cách 1: Khi nhà đầu tư xác định được một cổ phiếu có xu hướng tăng (do biết thông tin nội bộ, hoặc cảm nhận xu hướng dòng tiền mạnh, hoặc theo trường phái phân tích kỹ thuật, v.v)

Cách 2: Khi cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, có lịch sử giao dịch tốt bị sell off do các yếu tố khách quan (thị trường chung giảm mạnh)

Theo quan sát của chúng tôi, TTCK Việt Nam manh mún, lợi ích của cổ đông không bao giờ được coi trọng, số liệu báo cáo tài chính hầu như không phản ánh đúng thực trạng của doanh nghiệp, thông tin thiếu minh bạch, v,v. . Chúng tôi chưa tìm ra một cổ phiếu VNM thứ 2 luôn đảm bảo lợi ích cho cổ đông dài hạn bằng cổ tức hàng năm “ giá cổ phiếu của VNM có thể không biến động mạnh, nhưng tối thiểu cổ đông đều được nhận cổ tức hàng năm, giá sau chia thường tăng trở lại bằng giá trước chia đảm bảo cổ đông nắm giữ lâu dài  được hưởng cổ tức”.

Nếu lựa chọn theo cách thứ nhất thì rất khó để thu được lợi nhuận, có thể nhà đầu tư mua đuổi một cổ phiếu đang có xu hướng tăng mạnh vẫn đem lại lợi nhuận, song khả năng phải trả lại lợi nhuận này cho thị trường là rất cao. Vì vậy, ở TTCK Việt Nam chỉ nên chọn theo cách 2 – chỉ mua hàng tốt, đang có giá sell off vì những lý do khách quan như bị giảm vì bị “call margin”, do thị thị trường chung giảm mạnh và các yếu tố nội tại doanh nghiệp vẫn ổn. Đây là  phương án có độ rủi ro thấp, nếu lỗ thì lỗ ít và chờ lãi.

Ngoài ra, để chiến thắng trên TTCK Việt Nam, nhà đầu tư đừng kỳ vọng quá nhiều vào doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà quản trị, ngoài VNM đảm bảo lợi nhuận cho cổ đông bằng cổ tức thì gần như không có doanh nghiệp nào làm được (rất hiếm có những nhà quản trị có biện pháp can thiệp kịp thời, bảo vệ giá cổ phiếu, giá trị trong nghiệp khi cổ phiếu bị giảm quá đà, dưới giá trị sổ sách). Gần như họ mặc kệ thị trường, giá cổ phiếu dưới mệnh giá vẫn sẵn sàng phát hành giá cổ phiếu bằng mệnh giá, doanh nghiệp thu bao nhiêu tiền thì thu, hay họ sẵn sàng trình phương án phát hành cổ phiếu mà đến họ cũng cho rằng nó không khả thi, v.v.

Vậy chúng ta chỉ có thể kiếm được lợi nhuận khi mua được cổ phiếu tốt bị seff off và chờ lãi khi thị trường quay đầu tăng trưởng trở lại và nhờ đó mà cổ phiếu seff off cũng quay đầu. Mọi hành động mua cổ phiếu đi ngược thị trường gần như đều phải trả giá.