Nếu không mua ở vùng 520 điểm thì không có lý do gì lại mua ở vùng 580 điểm.

TTCK Việt Nam sau khi chạm mốc hỗ trợ mạnh tại vùng 510 – 520 điểm ngày 22/1/2016, VN Index đã có đợt tăng trưởng trở lại lên vùng 580 điểm sau gần 2 tháng. Theo thống kê của RiskInfo.vn cho thấy có khoảng 38,6% số lượng cổ phiếu trên HOSE có mức tăng trưởng trên 10%.

Chúng tôi nhận thấy, trong đợt tăng trưởng này các cổ phiếu có mức tăng trưởng ấn tượng đều nhờ ảnh hưởng tích cực từ sự tăng trưởng trở lại của các thị trường hàng hóa cơ bản, chứ không phải từ sự đột biến về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ phiếu dầu khí tăng trưởng mạnh trở lại nhờ sự phục hồi của giá dầu; Cổ phiếu cao su tăng trưởng mạnh trở lại nhờ sự phục hồi của giá cao su; Cổ phiếu đường tăng trưởng nhờ sự phục hồi của giá đường; Cổ phiếu thép tăng vì giá thép tăng,v.v. Ngoài ra, dòng cổ phiếu nhờ việc nới room như dược phẩm, hàng tiêu dùng cũng có mức tăng trưởng đáng kể.

Trong vòng 2 tháng qua, những cổ phiếu có mức tăng trưởng ấn tượng như là: dầu khí GAS tăng 50%; cổ phiếu tăng vì nới room là EVE gần 50% (cổ phiếu này đã tăng trưởng vì nới room và kèm theo chỉ số tài chính tốt. Kể từ khi được nới room tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt gần 60%); dược phẩm DCL, DHG khoảng tăng 40%, nhóm cổ phiếu cao su TRC, CSM tăng hơn 30%. Nhóm cổ phiếu cơ bản khác HCM, CTD, FMC tăng trên 20%

Chứng khoán Việt Nam

Hiện nay VN Index đã 3 lần chinh phục mốc 580 không thành. Trong vòng 02 năm trở lại đây VN Index thường tạo ra những đợt tăng từ 510 điểm – 640 điểm. Mặc dù, VNIndex đang ở khoảng giữa của 510 -640 nhưng nếu nhà đầu tư cũng như RiskInfo.vn đã không giải ngân ở vùng 520 điểm thì tiếp tục không nên giải ngân ở vùng hiện tại 580 điểm cho dù VN Index có thể tăng luôn lên 640 điểm.

Hãy chờ đợt một đợt sụt giảm khác của thị trường về vùng hấp dẫn, bởi vì TTCK Việt Nam hiện nay vẫn cấu thành bởi những doanh nghiệp chưa có những đột biến về chất. Chỉ có thông tin vĩ mô mới, lạ, tốt mới có thể đưa VN Index lên vùng 640 điểm cũng là mức cản mà sẽ khó vượt qua của VN Index trong vòng một năm tới. Khi VNIndex chạm mốc 650 điểm thì gần như hầu hết các cổ phiếu trên TTCK Việt Nam đã vượt qua giá trị thật của cổ phiếu.