Vietnam Risk Information Gate

28 – 2-2019 sự ảnh hưởng của Ông Trump và Ông Kim tại Hà Nội đã đến TTCK

Ko đạt được thỏa thuận chung là điều rất bình thường . Tuy nhiên, đã thiệt hại đáng kể đến TTCK Việt Nam và Châu Á phiên giao dịch 28-2/2019 , VNI mất gần 25 điểm , mất mốc 970 điểm . Hy vọng sự kiện này sớm qua đi.