HAI tăng giá 4 lần trong vòng 1 tháng mà không cần phải đẹp

Không cần phải có kết quả kinh doanh ấn tượng (EPS 6 tháng đầu năm 2017: 274 đồng/cổ phiếu), không cần phải vẽ báo cáo tài chính, không phải là cổ  phiếu có vốn hóa lớn để gây sự chú ý, ảnh hưởng đến chỉ số VNIndex và cũng không có bất cứ một câu chuyện được thêu dệt đồng hành với sự tăng giá của HAI.

HAI được ông chủ cưng chiều hết mức, nâng cấp từ mức giá 4.000 đồng/cổ phiếu lên 17.250 đồng/cổ phiếu trong vòng 1 tháng và chưa có điểm dừng.