Mối lo ngại khiến TTCK suy giảm trung tuần tháng 4 năm 2017

TTCK thế giới và Việt Nam đã đạt được mức độ tăng trưởng đáng kể trong Quý 1/2017, cần điều chỉnh là phù hợp. Tuy nhiên, nguyên nhân cho rằng suy giảm trên thị trường chứng khoán toàn cầu những ngày vừa qua, giá vàng tăng là do hành động của hai người đàn ông.

15.4.2017 có thể sẽ đi vào lịch sử thế giới, có thể là mốc thời gian châm ngòi cuộc chiến tranh thế giớ thứ 3 hay không? Có thể làm mốc thời gian khởi đầu cho cuộc khoảng hoảng tài chính mới trên toàn cầu, cũng có thể chỉ là mốc hù dọa lẫn nhau như bao lần, chẳng có ý nghĩa gì cả.