Rủi ro sinh giá hời, Giá hời sinh lời lớn

Tất cả sự việc, hiện tượng diễn ra trên thế giới này bao gồm cả chiến tranh chỉ là cuộc chơi lớn nhỏ, là những thước phim . Việc của mỗi chúng ta không bị ảnh hưởng bởi thước phim đó: Không tưởng tượng ra cảnh nguy hiểm, không chìm đắm vào những điều mà ta cho là tuyệt vời .

Tích lũy cho mình năng lượng tốt lành, trí tuệ, tiền tài mỗi ngày dù là nhỏ, xóa bỏa những thứ không cần thiết. Mọi sự biến động, rủi ro bất ngờ diễn ra ngoài kia bạn đều có thể biến thành cơ hội nhờ vốn sẵn là năng lượng, trí tuệ, tiền tài mà mình đang có.