Sự tranh dành dòng tiền hay Thiên Nga đen?

Đợt sụt giảm trên thị trường chứng khoán từ ngày 10/1/2022 đến nay đáng lẽ ra thì nó cũng nên có khi nhiều cổ phiếu “ăn trước tương lai ” . Thật vi diệu nó lại tìm ra 2 “Thiên Nga Đen” để quy trách nhiệm cho sự sụt giảm thị trường. Âu cũng là cái số !

Một Thiên Nga thường xuyên bị mắng chửi trên trị trường chứng khoán, tất cả đều quen. Một Thiên Nga chẳng liên quan gì đến thị trường chứng khoán, cũng không có nổi một doanh nghiệp niêu yết trên thị trường, chỉ một chút ngông cuồng trên thị trường bất động sản mà thôi. Cả hai Thiên Nga đều không đủ tầm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản, nó chỉ đủ tầm phá nát doanh nghiệp của họ .

Thực tế bí mật của đợt sụt giảm này là sự tranh dành dòng tiền nóng đang được đổ vào thị trường , thật không may phe gọi là “giá trị” cũng thất bại, cũng bị sụt giảm đáng kể. Ngài thị trường công bằng vậy đó, mọi đố kỵ đều bị loại bỏ. Khi rơi vào bế tắc thì Tiền chẳng thèm theo phe giá trị, hay phe đầu cơ, đừng khuyên tiền hãy thông mình lên.