Danh mục: Các loại rủi ro

Buy and Sell

Hãy chú ý các mốc 950 - 1000 - 1020 - 1170 - 1250. Vùng giá cổ phiếu hiện tại phù hợp với bối cảnh vĩ mô hiện nay