Chuyên mục: Góc đầu tư

Buy and Sell

Hãy chú ý các mốc 950 - 1000 - 1020 - 1170 - 1250. Vùng giá cổ phiếu hiện tại phù hợp với bối cảnh vĩ mô hiện nay
Thu tiền về

Thu tiền về và không quan tâm đề việc ngày mai thị trường tăng hay giảm, điều quan trọng mà chúng tôi cần nhìn lại tổng thể bối cảnh thị…