Cảm ơn tất cả các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam

Chúng tôi hiểu rằng mỗi doanh nghiệp niêm yết đều có một sứ mệnh, là một sân chơi có cơ hội và rủi ro,  đều sẵn sàng chịu đựng áp lực của cổ đông, nhà đầu tư, báo chí, v.v. Chúng tôi tin rằng Cổ phiếu nào cũng có thể hút được dòng tiền khi hội tụ các yếu tố phù hợp của riêng mình.

Chúng tôi mong rằng mỗi doanh nghiệp sẽ chủ động tạo nên câu chuyện riêng, tạo nên sức hút riêng, khi đó dòng tiền tự nhiên đến, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên một tầm cao mới.