Để có một năm gọi là ” One Big Year”

Để có một năm gọi là ” One Big Year “, chúng ta lại phải bắt đầu từ việc nhỏ, hành động nhỏ, từ sự chịu đựng những rủi ro.

Chúng tôi lập 02 quỹ: HandFund và MQFund

I. Quỹ HandFund: Quyết định cuối cùng bàn tay khi đặt lệnh Enter để test thị trường, thăm dò thị trường theo các tiêu chí sau:

(1) Test thị trường theo TA và chu kỳ: Khi thị trường đã giảm về mốc TA hỗ trợ cứng, ví dụ VNI 650 là mốc hỗ trợ rất cứng vì VNI sau nhiều năm giao dịch vùng 550-650 mới vượt qua, đồng thời giá nhiều cổ phiếu đã giảm từ 30% – 50%. Những cổ phiếu ta muốn mua ở mốc giá 15, ta có thể xuống tiền khi nó khoảng 16, có dấu hiệu muốn tăng lại.

(2) Thăm dò  cổ phiếu hotrend: Mỗi một năm sẽ có một cổ phiếu hotrend, ví dụ 2019 PHR, NTC tăng từ 30K lên 70k . Năm 2020 có DBC, chúng ta không nhận ra DBC khi nó lên 20k chúng ta bắt đầu nhận ra, phân tích nó thấy rằng nó hưởng lợi từ hoàn cảnh vĩ mô hiện tại (dịch bệnh làm cho thực phẩm tăng), lợi nhuận tăng, EPS tận 6k . Vậy biên an toàn của DBC từ 20-60. Vậy chúng ta có thể mua DBC khi nó điều chỉnh lần 1 và quay đầu đi lên. Thực tế DBC tăng 29 và giảm về 23 rồi tăng lên 56 giảm về 42 đi ngang ở vùng 45-47.

(3) Thăm dò cổ phiếu còn có kỳ vọng tăng từ 20% trờ lên; Ví dụ 2020 khi HPG sau một đợt tăng 16-21 , đi ngang, với thông tin triển vọng tăng trưởng 2020 HPG kỳ vọng tăng 27, 30. Ta có thể thăm dò HPG ở vùng 21 khi ta phát hiện ra. Nhưng nếu đến vùng 27 mới nhận ra thì không tham gia vì biên an toàn 27-30 là thấp. Ta đã mắc sai lầm với cổ phiếu DXG, khi mua DXG vùng 17 vào tháng 10/2019 theo Broker (ko test thông tin), chỉ kỳ vọng DXG lên vùng 19 đó là biên an toàn thấp, DXG ko có câu chuyện gì đặc sắc, trong khi thị trường đã tăng được 3 tháng, DXG đang đạt giá cao nhất kể từ khi tăng được 1 đoạn từ 11k -17k . Gần nhất ta mua trung bình giá 12.5 cũng sai sai mặc dù giá không cao, nhưng VNI đang cao nhất sau 3 tháng tăng trưởng, DXG có câu chuyện riêng là mở bán dự án ở Đồng Nai, nhưng dường như việc này không tác động tích cực gì.

(4) Thăm dò cổ phiếu đã đi vào xu hướng tăng khả năng còn tăng và đã có điều chỉnh 10% ;

(5) Thăm dò cổ phiếu của Broker có tìm hiểu lại của bản thân;

(6) Cổ phiếu hưởng cổ tức, chỉ số tài chính tốt cổ tức, ít giao dịch : Ví dụ HLD , max 100m VND

6) Thăm dò cổ phiếu đầu cơ có câu chuyện, hoặc có chu kỳ. Ví dụ HQC phục hồi từ nhà ở xã hội ( mốc hỗ trợ cứng 1000), ITA thêu dệt hưởng lợi KCN (mốc hỗ trợ cứng 200), DST – Lãnh đạo thích đánh chứng (mốc ngắm 1000), max 50m VND

(7) Mua vào bị lỗ dừng luôn.Tránh mua khi cổ phiếu đã có đợt tăng giá mà chưa điều chỉnh, nhất là ở thời điểm thị trường đã tăng được 2 tháng trở lên

Quỹ HandFund giao dịch liên tục, ngừng nếu bị lỗ để thu hồi tài sản, tránh cắt lỗ vì ta cố gắng lựa chọn cổ phiếu nếu không có lãi sẽ giảm rồi tăng lại giá mua.

II. MQFund +, với slogan (small accumulations to own big assets)

Quỹ quản lý tài sản của các thành viên gia đình bởi một người mẹ. Tích lũy tài sản nhỏ để sở hữu tài sản lớn, để trẻ con có tiền theo học Đại học và lập nghiệp. Người lớn thì có tiền về hưu. Quỹ sẽ tập trung đầu tư vào Trái phiếu ngắn hạn để giữ tiền, khi thị trường có cơ hội, có đợt giảm mạnh, cổ phiếu có thương hiệu như FPT, BVH, VCB giảm về mức giá mong đợi là 35-40; 30; 50 v.v. Xem xét giải ngân. Nguyên tắc bán của quỹ khi các cổ phiếu tăng từ 30% trở lên trong một thị trường và khi thị trường đã tăng từ 2 tháng trở lên. Chỉ trở lại khi có đợt sụt giảm mới (theo đơn vị năm). Ví dụ MQFund chỉ có thể giải ngân tầm đầu tháng 4/2020 và rút ra tầm tháng 6/2020. Giai đoạn thị trường đã đạt được đoạn tăng trưởng ấn tượng, MQFund rút hoàn toàn, không tham gia cổ phiếu có câu chuyện riêng khi thị trường bắt đầu vào giai đoạn đi ngang. Nếu tăng trưởng mạnh quỹ hướng đến tài sản có giá khác. (MQFund+ làQuỹ do Mama Q sáng lập cho thành viên gia đình và bạn thân )

III. Cash luôn duy trì tối thiểu 30% tổng tài sản, chỉ nên tiêu cho du lịch, thời trang, v,v trên đồng tiền lãi. Những khoản tiền lương,thu nhập từ việc được trả công chúng ta goi là hạt giống đỏ, hãy gìn giữ nó và gieo trồng, chăm sóc nó.