Tiền có thể đến theo cách nào ?

Vũ trụ luôn có sẵn kho tiền cho tất cả, sử dụng vào tất cả các mục đích . Tuy nhiên, chúng ta có được lựa chọn cầm tiền của Vũ trụ hay không ? Chúng ta hãy hình dung.

Vì sao mỗi ngày có hàng ngàn cơ hội có thể làm cho tiền sinh lời nhưng chúng ta không biết, hoặc thậm chí biết mà không nắm bắt được. Hoặc đã nắm bắt được không đủ kiên trì chờ đợi thành quả? Hoặc đã nhận được thành quả hôm nay mà ngày mai có thể mất hết thành quả , v.v. Nói một cách khác, khi chúng có được cái gì đó đều là do ” phước lành” mà chúng ta đã tích lũy nay trổ quả.

Một người có trí tuệ, có tài năng trong một lĩnh vực nào đó đều là thành quả của công đức mà người đó đã tích lũy, nói một cách khác không có tài năng nào có thể tự tạo ra được. Nếu tạo ra được thì hỡi các Bậc Thầy hãy đào tạo một đứa trẻ khó bảo, điểm số yếu kém trở nên khá giỏi.

Nhờ thuận duyên, người viết đã thực hành tịnh hóa ” Thân, Khẩu, Ý” mỗi ngày, chỉ với mục đích làm sạch suy nghĩ của mình, nhưng lại nhận thấy mọi thứ tốt lành tự nhiên đến? Hay nói cách khác khi chúng ta đủ năng lực kiểm soát cái gì, thì cái đó sẽ đến với chúng ta, dường như là vậy. Ví dụ, Khi chúng ta  muốn 1000 tỷ, rồi khi nhận được 1000 tỷ thì không biết làm gì để 1000 tỷ được sử dụng ý nghĩa, sinh lợi cho người và cho ta, thì 1000 tỷ lại biến mất. Có lẽ đây chính là cách thức để tiền, hay bất cứ điều gì tốt đẹp sẽ tự động đến với ta.

Tịnh hóa thân khẩu ý

Tương lai không  phải nghĩ

Mà y như ta chọn