Tích sản cổ phiếu tiềm năng

Tôi đã “sữa lỗi” các giao dịch “hớ” , nay đã chọn cho mình một nguyên tắc mua – bán, chuyển sang giai đoạn “Tích Sản” cổ phiếu. Hiện nay, danh mục cổ phiếu của tôi đều đáp ứng nguyên tắc của mình: “Mỗi một giao dịch cần tìm hiểu thông tin doanh nghiệp, cách giao dịch, chỉ số tài chính, tiềm năng, đạt độ  tin cậy 80% trở lên (82,8%). Giá mục tiêu so với giá dự mua (biên an toàn) đạt từ 25% (26,6%) trở lên”.  Trong năm 2020 tôi đã đạt 02 giao dịch HQC (tăng 80%) vượt ngoài kỳ vọng, cổ phiếu HLD (68%)  tôi mua với mục tiêu nắm giữ cho đến khi công ty ra tin cổ tức tiền mặt 45%. Mỗi cổ phiếu đều nắm giữ 6 tháng.

  1. Cổ phiếu DXG tôi đã nắm giữ từ tháng 10/2019 với giá mua cao nhất 17.700 đồng, giá trung bình là 14.300 đồng, giá hiện tại là 15.000 đồng. Hiện nay DXG đang có những dự án được bán tại Long Thành Đồng Nai và Bình Dương, trong bối giá cả nhà đất tại các tỉnh này đều tăng tốt trong nửa cuối năm 2020. Công ty cũng đã ghi nhận hơn 2400 tỷ đồng khách hàng ứng trước.Theo đó, DXG đã ghi nhận triển khai bán hàng thành công giai đoạn 1 (khoảng 1,000 sản phẩm)của dựán Gem Sky World Long ThànhtrongQ3/2020, qua đó dự kiến sẽ hạch toán khoảng hơn 820 sản phẩm trong Q4/2020, ước tính ghi nhận khoảng 1,500 tỷ doanh thu, qua đó sẽ giúp xóa mức lỗ lợi nhuận trong 9T/2020. Dự kiến 2021 -2022 tiếp tục tăng trưởng EPS có thể đạt 2.500 đồng. Mức giá kỳ vọng đạt 25000 -30000 đồng cho năm 2021. Cổ phiếu có thể đạt tăng trưởng từ 30% đến 60% tính từ mốc giá 15.000 đồng. Vậy mục tiêu nắm giữ cho đến khi doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận của các dự án đang bán hàng rất tốt, hoặc thị trường chung có biến động xấu.
  2. Cổ phiếu TDM đơn vị cung cấp nước sạch cho tỉnh Bình Dương, dự kiến gia tăng công suất lên gấp đôi vào năm 2021, và nhận cổ tức từ BWE. TDM ngắn hạn mục tiêu 30.000 đồng, mua tích sản với mục tiêu 35000 đồng.
  3. Cổ phiếu MBB các chỉ số đều tăng trưởng tốt, EPS đạt 3.000 đồng, giá cổ phiếu đang ở mức 21.600 đồng. Trong khi các ngân hàng khác có mức sinh lời tương đương như CTG, TCB, VPB , ACB đều có mức giá từ 26000 đồng -34.000 đồng. Vì vậy MBB xứng đáng đạt mốc 28000 -30000 đồng. Cổ phiếu phù hợp tích sản. 
  4. FPT xứng đáng mốc 70.000 đồng /cổ phiếu tăng trưởng bền bỉ , rẻ hơn so với DGW, MWG.
  5. TCH là cổ phiếu có kết quả kinh doanh 2020 đột biến, EPS đạt 2700 đồng, sở hữu các dự án tốt nhất Hải phòng bởi quan hệ tốt với CT. HP. Có giao dịch lớn, trong giai đoạn giao dịch rất khó chịu ở mốc 18.000 đồng -20.000 đồng. Cổ phiếu này phải có mục tiêu 28000 -30000 đồng. Chúng tôi sẽ nắm giữ khi đạt mốc đó.

Như vậy, việc kiên trì nắm giữ để thưởng thức câu chuyện của từng cổ phiếu dần dần được kể như dự đoán, cũng như thông tin mình thu thập được đó là bản lĩnh. Thước đo của hạnh phúc đó là giá cổ phiếu dần dần đi đúng hướng trở về xứng đáng với câu chuyện tích cực mà nó đang sở hữu, dù mỗi bước giá rất nhỏ và từ từ. Và tôi đã cảm nhận được niềm vui từ từ này thay vì nóng vội như những năm trước (sự nóng vội mua bán không hề sở hữu tập thông tin tin cậy, không xác định được giá mục tiêu). Chúng tôi đang thực hành rất tốt con đường ” Tích lũy nhỏ để sở hữu tài sản lớn’. Ngoài ra, chúng tôi đã tham gia cộng đồng tích sản mua cổ phiếu định kỳ vào ngày 5-15 hàng tháng với số tiền tối thiểu 2 triệu đồng, nắm giữ đến khi cổ phiếu đạt mục tiêu. 

Tích lũy nhỏ để sở hữu Tài sản lớn