2018 TTCK bốc hơi trăm nghìn tỷ là bình thường vì các cổ phiếu dẫn dắt đã vượt xa giá trị hợp lý

1

Cũng như các chuyên gia, nói không cần căn cứ, số liệu, chúng tôi đưa ra quan điểm của mình như sau:

Những cổ phiếu đã đưa VNIndex lên đỉnh trong thời gian qua đã vượt quá xa giá trị hợp lý. Vì vậy, năm 2018 xuất hiện những phiên bốc hơi trăm nghìn tỷ đồng là bình thường, lại thêm cá mập đã tuyên bố ra hàng giảm là đương nhiên. Cá mập bán mà nhỏ lẻ không chịu bán sẽ bị chịu trận, chịu được trận thì sống, không chịu được trận thì phải bán, đó là nguyên lý muôn đời trên TTCK”. Ván bài luôn  được chia lại, chia lại từ đâu là ý muốn, năng lực tài chính sở thích của cá mập. Các mốc cao hơn mốc 1.200 điểm mà xuất hiện cũng là sự kéo cố của cá mập mà thôi vì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp góp phần kéo chỉ số khó mà đột biến hơn ở mức hiện tại.

Bán khi cảm thấy quá cao, mà cá mập vẫn cố kéo, cá mập chưa hô giảm may ra còn sống sót

Dưới đây ví dụ giá hợp lý của một số cổ phiếu, giá cao hơn mức này là cá mập cho ăn nhỏ lẻ được ăn, hoặc mục đích khác của cá mập nhỏ lẻ ăn theo được thì ăn. Giá hợp lý này còn chưa chiết khấu yếu tố thực hư bản chất bên trong của doanh nghiệp.

SSI hợp lý là 23

VIC hợp lý 39-42

BVH hợp lý 38-45

VCB hợp lý 36-40 (đến chủ tịch còn kêu giá này đắt)

MSN hợp lý 40-45

VNM 100-120

GAS 50-60

PLX 36-45

VJC 100-120

PNJ 80-90

Comment (1)

Comments are closed.