3/1/2018 VNindex vượt 1000 điểm

VNindex đã chạm mốc mơ ước của giới đầu tư, họ đang mở ra một kỳ vọng mới?

Quan trọng nhất vẫn là dòng cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt? Tại thời điểm này chúng tôi đang sai vì chọn sai cổ phiếu không tăng trong nhịp tăng từ 900 (15/12/217)điểm đến nay.