66 ngày thử thách liên tục

1

66 ngày thử thách liên tục

1. Dậy sớm 5h-5h30

2. Đọc 02 cuốn sách /66 ngày

3. Đọc thông tin về một công ty niêm yết

Tổng kết đoạn 1: Ngày 30/5/2019 đạt 11/66 ngày

  1. Duy trì dậy sớm ; 5h
  2. Đọc hết cuốn Ứng dụng Luật Hấp Dẫn (263 trang)
  3. Đang đọc cuốn : Ivanka Trump – Phụ nữ hiện đại viêt lại luật thành công , đã đến 170/369 Trang
  4. Thực hành những gì đã đọc được: Lựa chọn Key ” Để thành công, hàng ngày hãy làm những việc liên quan đến đam mê của mình” . Tôi lựa chọn mỗi ngày dành tối thiểu 1h/ngày làm việc để Đọc – Hiểu doanh nghiệp Việt Nam. Tôi đã bắt đầu việc này từ 27/5/2019 đọc hiểu Công ty Thủy Sản Nam Việt (Mã CK ANV).
  5. 31/5/2019, đã hoàn thành bài đầu tiên về ANV

Cam kết thực hành đọc hiểu doanh nghiệp Việt Nam hàng ngày – ANV

Comment (1)

Comments are closed.