Ngày thứ 2 đen tối của TTCK Việt Nam 2018 (5-2-2018)

Năm 2018 chúng ta phải quen dần với việc giảm sốc trên TTCK Việt Nam sẵn sàng rời khỏi khi không chịu đưng được rủi ro bởi vì:

  1. Thị giá các cổ phiếu đều cao hơn giá trị doanh nghiệp hiện tại.
  2. Không có gì lên mãi,lên cao sẽ giảm, giảm cho đến khi nào chúng ta xóa sổ hoàn toàn lãi trước đó để chia bài lại, cho dù phía trước nhiều kỳ vọng, vĩ mô tốt
  3. Mỗi năm chỉ nên tham gia từ 2-3 đợt. Khi đã thoát ra khỏi thị trường thì điều số 1 phải nghĩ cách bảo toàn lợi nhuận chứ không phải gia tăng lợi nhuận, kiểu gì thị trường cũng có đợt giảm, chờ đợi là nghĩa vụ của trader
  4. Ngày 6/2/2018 TTCK Việt Nam & thế giới tiếp tục giảm trên 5%, mức giảm mạnh 64 điểm