Mối lo ngại khiến TTCK suy giảm trung tuần tháng 4 năm 2017

15.4.2017 liệu có thể là mốc thời gian sẽ đi vào lịch sử thế giới không?