2018 TTCK bốc hơi trăm nghìn tỷ là bình thường vì các cổ phiếu dẫn dắt đã vượt xa giá trị hợp lý

Năm 2018 khi VNindex đã chạm1.200 điểm, cá mập cho ăn nhỏ lẻ được ăn, bốc hơi bất cứ lúc nào là bình thường vì cổ phiếu dẫn dắt đã vượt xa giá trị hợp lý