Phương pháp Đầu tư Cởi Mở và Hào Phóng

Luôn tích lũy tiền mặt, luôn sẵn sàng mua vào doanh nghiệp đầu ngành khi thị trường bán sàn hàng loạt, không ngại đáy