Về Risk Info

Kênh thông tin phân tích rủi ro trong đầu tư tại thị trường Việt Nam

Việt Nam là một thị trường mới nổi, đang phát triển, đã và đang tạo rất nhiều cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Đầu tư vào thị trường Việt Nam bạn có tự tin hiểu rõ nội tại của doanh nghiệp, nắm rõ được thực trạng của lĩnh vực mà bạn muốn bỏ tiền vào?

Bạn có bao giờ nghĩ những vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp, hay của lĩnh vực bạn muốn đầu tư thực tế nó khác xa với những con số, thông tin mà bạn thu thập được?

Bạn đã tìm ra một danh mục đầu tư mà nhiều nhà đầu tư khát khao sở hữu nó chưa?

Tuy nhiên, không vì thế mà Việt Nam thiếu những cơ hội đầu tư, đầu cơ có thể đem lại lợi nhuận cho bất cứ một ai.

RiskInfo.vn là trang web đầu tiên ở Việt Nam tiên phong tổng hợp, phân tích chia sẻ quan điểm độc lập về những rủi ro đã và sẽ xảy ra tại thị trường Việt Nam.

“XÁC ĐỊNH ĐƯỢC RỦI RO LÀ BẠN ĐÃ CHIẾN THẮNG”


  • CHUYÊN ĐỀ NÓI GÌ:

“Mục chuyên đề của RiskInfo.vn sẽ tổng hợp thông tin, phân tích và chia sẻ quan điểm độc lập về các vấn đề chính sách, kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, thị trường bất động sản, và các vấn đề khác xảy ra tại Việt Nam có khả năng gây rủi ro cho các nhà đầu tư”

  • CÁC LOẠI RỦI RO:

“Mục các loại rủi ro của RiskInfo.vn là những bản tin tổng hợp định kỳ hàng tháng hoặc bất thường để phân loại thành các loại rủi ro đã và có thể lặp lại trên thị trường Việt Nam, nhắc nhở nhà đầu tư không quên các loại rủi ro đã và sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu đầu tư của mình”

  • TIN NÓNG:

RiskInfo.vn chỉ cập nhật tin nóng trên thị trường, có sức ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư”

  • GÓC ĐẦU TƯ (HAND FUND):

“Là nơi chia sẻ quan điểm đầu tư độc lập, tổng hợp những danh mục đầu tư thành công, hay thất bại của các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trên thị trường Việt Nam, do quỹ HandFund của RiskInfo.vn thực hiện”