Dòng tiền ảo vào là phải ra.

Trên TTCK Việt Nam mới đây xuất hiện một cổ phiếu cổ phiếu giảm giá liên tục từ đầu năm 2016 đến nay từ mức giá 28.800 VNĐ/cổ phiếu xuống còn 8.600 VNĐ/cổ phiếu, dư bán với khối lượng lớn. Tại thời điểm cổ phiếu xuống thấp nhất thì doanh nghiệp lại phát hành thành công 59 triệu cổ phiếu với giá 28.000 VNĐ/cổ phiếu cho hai công ty cũng có “liên quan” đến cổ phiếu nói trên. (*)

Như vậy, có thể nói rằng nhà đầu tư đã đang xem một vở diễn của doanh nghiệp chứ không phải là xem một thương vụ thành công của doanh nghiệp. Tiền từ đâu để hai đối tác chiến lược sẵn sàng mua cổ phiếu với giá cao hơn gấp 3 lần so với thị giá, sẵn sàng lỗ 1000 tỷ đồng.Truyền thông Việt Nam đã tìm ra một ngân hàng đã tài trợ vốn để mua cổ phiếu giá cao. Doanh nghiệp bán được cổ phiếu sẽ mang tiền đi đâu?

Có phải đây là ma trận: Doanh nghiệp nợ ngân hàng – để đảo nợ, ngân hàng giúp doanh nghiệp cho công ty X vay – Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để công ty X mua – Doanh nghiệp lấy tiền trả ngân hàng. Chuyển nợ từ doanh nghiệp sang X. Tất nhiên, X là một công ty có liên quan (gián tiếp) đến Doanh nghiệp. Mục đích để Doanh nghiệp và Ngân hàng chưa thể chết ngay.

(*) Cập nhật ngày 3/3 Doanh nghiệp vừa phát hành thành công 59 triệu cổ nói trên thu về hơn 1600 tỷ đồng đã phải chi ngay hơn 1400 tỷ đồng để mua một doanh nghiệp khác. Đây chính là cốt lõi của vấn đề, thực chất phát hành dùng dòng tiền ảo, khi thu được phải chuyển đi để trả dòng tiền về vị trí ban đầu của nó. Một trong những cách để chuyển tiền đi là đi mua một doanh nghiệp khác.