Người Việt kiếm được nhiều tiền như thế nào?

Về thời điểm, người viết chọn bắt đầu tử năm 2000, không phải bài viết kể được hết con đường làm giầu của Người Việt mà chỉ là viết lại những con đường đi của những Người kiếm được nhiều tiền mà người viết biết, đọc được, nghe được.

  1. Vinammilk là công ty sở hữu nhà nước, nhưng Vinamilk đã có người lãnh đạo giỏi, tâm huyết như Bà Mai Kiều Liên, là công ty tiên phong ở Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sửa đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1995 – đó là một thời điểm vàng, thời mà trẻ em Việt Nam không biết Sữa công thức là gì, thèm khát sửa. Một quỹ đầu tư nước ngoài sau khi khảo sát các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, họ kết luận chỉ có Vinamilk là công ty tốt nhất Việt Nam. Quả thật, Vinamilk là một doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam, duy trì tăng trưởng ổn định, chia cổ tức đều đặn hàng năm (tiền và cổ phiếu duy trì ở mức khá cao 30 % – 50%, giá cổ phiếu sau chia một thời gian lại tăng lại trở về giá trước chia mặc dù số lượng cổ phiếu đang lưu hành ngày một tăng lên, hiện nay đạt trên 1,7 tỷ cổ phiếu)

Trong vòng 10 năm qua, nếu bạn đầu tư 100 triệu đồng vào cổ phiếu VNM, kết thúc 31.12.2018 bạn đã có 2,7 tỷ đồng, là miếng bánh ưa thích của nhà đầu tư nước ngoài. VNM đã thuộc về quản lý của nhà đầu tư nước ngoài từ năm 2018, họ đã chiếm 70%

Như vậy, những người giầu có nhờ VNM đó là do họ lựa chọn được chọn được một sản phẩm mà người Việt Nam thèm khát đó là Sữa, khởi đầu từ thời điểm chưa ai làm, một người lãnh đạo giỏi như bà Mai Kiều Liên để duy trì sự tăng trưởng, đủ sức cạnh tranh, quy mô công ty rất lớn tổng tài sản 2018 đạt hơn 34.000 tỷ động, nợ vay tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng, nhưng cấu trúc công ty không phức tạp, chỉ phát triển những sản phẩm mới trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.  VNM xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa để giảng dậy.