U50 phải sống cuộc đời mình muốn

Con đường tôi thích là con đường không phải cạnh tranh với ai khác, là con đường của một phụ nữa thích cân bằng: Có làm việc, có giải trí, có gia đình. Không quá tham vọng phải dồn hết sức lực,  thời gian của mình cho một Ông chủ nào đó. Tuổi trẻ có thể trải nghiệm cống hiến cho ông chủ, nhưng khi đạt đến độ tuổi nhất định ví dụ ngoài 45 ta hãy lựa chọn lối sống theo cách mình muốn. Tôi chắc rằng, mỗi một ngày chăm chỉ, tôi sẽ nhìn thấy những gì đang đến với tôi y trang những gì tôi hình dung ra ngày hôm nay 1.6.2019