Con Đường Của Giải Thoát

Con đường của giải thoát
Trước tiên giải thoát Tiền Tài
Không phải nghĩ về tiền
Nhưng luôn luôn sẵn có
Dùng cho việc hữu ích
Thứ hai giải thoát Mối Quan Hệ
Không dính mắc, khổ đau
Chúng sinh như cha mẹ
Luôn chan hòa với ta
Thứ ba giải thoát Thân Tâm Trí
Không đánh lừa mình trong ảo giác
Như sắm đồ giá đắt, gấp nhiều lần giá trị
Lại ngỡ mình có được thứ quý giá
Không phụ thuộc vật ngoài thân
Là Thân khỏe, Tâm trong, Trí sáng
Thứ tư giải thoát Không gian sống
Bất cứ nơi nào ta có mặt
Đều là Thánh địa Shambhala
Tràn đầy tâm linh, tinh thần, trí tuệ
Tỏa ra năng lượng tốt lành
Không phân biệt ranh giới vùng miền
Và khi sống tối giản
Là sống đủ đầy
Cuối cùng là giải thoát Lợi Lạc
Những gì lợi ta đều lợi người
Thành tựu viên mãn hai lợi ích
Tư lợi, lợi tha thông thường tối thắng
Là tất cả chúng sinh thành quả vị Phật
……Marichi Q 26/6/2024……..
Biết ơn các Đấng tối cao, đã cho con thấy con đường Giải thoát thật vi diệu.