Cổ phiếu không bao giờ tình cờ tăng giá !

Bài viết này chúng tôi xin phép ghi chép lại những gì chúng tôi sẽ trải qua ! Bài viết sẽ được câp nhật thường xuyên. HandFund được khởi đầu kỳ đầu tư từ 15/12/X- 15/12/X+1.

Khởi đầu 15/12/2017 chúng tôi đã lựa mua cổ phiếu FLC với kỳ vọng cổ phiếu này thay đổi do lần đầu tiên trả cổ tức bằng tiền, tại cùng thời điểm tôi có lựa chọn PVS (do đánnh giá PVS thuộc nhóm cổ phiếu Hot Trend, giá cũng hợp lý khi đó PVS khoảng 19.400 đồng/cổ phiếu). Cập nhật đến 5/1/2017, cổ phiếu FLC của chúng tôi nắm giữ đã có mức giảm hơn 5%, PVS đã tăng 34%. Có một sự sai lầm ở đây:

—Chúng tôi đã không chọn cổ phiếu đang có dòng tiền mạnh, mặc dù chúng tôi biết rõ.

— Chúng tôi đã chọn cổ phiếu không có lịch sử tăng trong nhiều năm gần đây, lại thuộc nhóm cổ phiếu bị giới đầu tư chỉ trích. Đây là chiến lược không phù hợp cho deal khởi đầu năm 2018 của chúng tôi. “Công ty tốt không bao giờ để giá cổ phiếu thấp”.

Kinh nghiệm hôm nay: 6/1/2018

1. Hãy mua cổ phiếu thuộc nhóm Hottrend, cổ phiếu thuộc nhóm công ty tốt nhất chứ không phải rẻ nhất, cổ phiếu không bao giờ tình cờ tăng giá?

9/1/2018

Cắt lỗ cổ phiếu FLC nó tăng trở lại vào phiên giao dịch chiều. Điều này đã từng xảy ra nhiều cổ phiếu mà tôi cắt lỗ. Tôi cơ cấu sang mã PLX ở mức giá 83.000 đồng/cổ phiếu. Mặc dù đã nhiều lần muốn cơ cấu khi PLX ở mức giá 71.000 – 75.000 đồng/ cổ phiếu. Cơ cấu hơi muộn, do nhiều lần do dự muốn cơ cấu mà không dứt khoát.

12.1.2018

Kết thúc phiên 12.1 đủ T+3 PLX về tài khoản, đóng cử với mức giá cổ phiếu mức 86.700 đồng/cổ phiếu (đầu phiên PLX đã từng lên 91.000 đồng/cổ phiếu), đủ lấy lại số lỗ FLC đã cắt. Đồng thời kết thúc phiên mã FLC cũng có mức giá 7.150 đồng/cổ phiếu bằng với giá mua trước đây của tôi. Tuy nhiên cầm mã PLX tôi an tâm hơn vì đây là cổ phiếu lớn, có câu chuyện bán vốn nhà nước phía trước. Coi như thương vụ sửa sai đầu tiên của 2018 của chúng tôi đã phù hợp.

Tôi đã bán PLX vào phiên giao dịch 18/1/2018 khi PLX có dấu hiệu giảm mạnh từ 92 về 82 và tôi, ngay hôm sau 19.1 PLX đã kéo lên tận 91.9 với thanh khoản cao. Mặc dù tôi tin rằng PLX còn làm nhiệm vụ PR cho đợt IPO PVoil nhưng đã ko chịu nổi cú giảm mạnh. Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội chốt lời PLX vùng 91.000 đồng, với mức tăng 10%. ” Chốt lời không bao giờ sai”.

Lần này tôi đã cơ cấu phù hợp, cố gắng để bàn tay mình không đặt lệnh enter vào những cổ phiếu có quá nhiều chỉ trích như FLC. Cho đến bây giờ việc lựa chọn thời điểm mua sao cho để được giá tốt nhất và không mất cơ hội như cổ phiếu khác chúng tôi vẫn chưa làm được.

29/1/2018 Tôi đã mua PVS do cổ phiếu có dấu hiệu vượt đỉnh 32.000/tốt, mặc dù tôi đã dự đoán thị trường chung có thể điều chỉnh vào phiên 30/1/2018, đây là phiên 500 triệu cổ phiếu T3 về Tài khoản. Tôi mua PVS sớm hơn do do nghỉ để đủ T+. Phiên 30/1 thị trường đã điều chỉnh mạnh, PVS đã chạm 30.000 đồng/cổ phiếu. Tôi vẫn mắc sai lầm mua vội,  mua vì T+.

Ngày 1/2/2018 PVS về TK tôi đã cắt lỗ 15% sau T3. Chúng tôi phải trả giá vì biết thị trường có khả năng giảm vào thời điểm T+ nhưng tôi vẫn mua. Ngoài ra, tôi nhận ra, phiên 30/1, 500 triệu cổ về TK cuối phiên đảo chiều tăng, đây có thể là bẫy tăng giả.

Ngay sau khi cắt lỗ PVS, tôi đã mua vào ACB đúng là ACB 41.200 đồng/cổ phiếu có dấu hiệu tốt. Tuy nhiên sau T3 , vào phiên 6/2 thị trường sụt giảm 60 điểm, ACB đầu phiên bị kéo về 36.400 đồng cổ phiếu, tôi đã cắt lỗ ngay đầu phiên, nhưng cuối phiên thị trường hồi lại ACB đã hồi về 38.900 đồng/cổ phiếu. Phiên 7/2/2018 thị trường lại tăng mạnh do TTCK toàn cầu phục hồi ACB về giá mua.