Lập Xuân 3/2/2021 Phù Trợ Ngành Hỏa &

  1. Kết quả kinh doanh ngành dầu khí ổn
  2. Giá dầu đang duy trì ổn
  3. Dự trữ dầu có xu hướng giảm
  4. Định hướng PVN cho năm 2021 thúc đẩy đầu tư các dự án
  5. Ưu tiên hợp tác đầu tư với các đối tác chiến lược như ExxonMobil ở mỏ Cá Voi Xanh, hoặc PTTEP và MOECO ở Lô B; hoặc ENI ở mỏ Kèn Bầu cần được ưu tiên vì tầm nhìn dài hạn. Theo đó, nếu như giữ chân được họ, không chỉ nâng tầm hợp tác giữa các tập đoàn dầu khí, làm sâu sắc thêm quan hệ “đối tác toàn diện”, hoặc “đối tác chiến lược” song phương giữa Việt Nam – Hoa Kỳ, Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Thái Lan mà còn là cảm hứng cho các nhà đầu tư tiềm năng từ các quốc gia này, hoặc các quốc gia khác đầu tư vào thị trường Việt Nam trong tương lai.
  6. http://nangluongvietnam.vn/news/vn/trang-chu  Khi giá dầu đạt vùng 75 $ chúng tôi không phù trợ tăng giá nữa cho dù truyền thông loan báo tăng lên 100$, ngành dầu khí muốn tăng trưởng phải tăng trưởng nhờ đầu tư thực sự. Nếu chúng ta mong giá dầu tăng lên 100$ để cổ phiếu dầu khí nắm giữ tăng thêm vài giá  thì chúng ta đã giết chết nhiều ngành khác.