Bạn đang là Công nhân?

“ Việc đấy có gì khó, chỉ là lắp ráp số liệu vào cái đã có sẵn”

“Những gì không tạo ra tiền thì không nhất thiết phải sáng tạo”

Đó là những câu nói mà bạn có thể đã được nghe ở từ cấp trên của bạn, những gì bạn kỳ cạch, tính toán, cộng trừ, nhân chia, lập thành một báo cáo v.v. nhưng nó chỉ phục vụ công ty vì tính bắt buộc, nó không tạo ra dòng tiền trực tiếp cho công ty thì đó chỉ là một công việc hết sức bình thường như công việc của một người công nhân.

RiskInfo.vn cũng cho rằng bạn và chúng tôi cần thay đổi quan điểm.

Tất cả những kiến thức bạn đã học ở trường, học ở sách vở, học online, v,v, tất cả những kinh nghiệm bạn tích lũy được trong quá trình làm việc, sự thành công, sự thất bại mà bạn đã được trải nghiệm, các vị trí mà bạn đã được đi qua và hàng tháng bạn được nhận một khoản tiền công nhất định, thì chúng ta hãy coi như chúng ta mới chỉ là một “Công nhân”. Chỉ khi nào chúng ta biến được những kiến thức, kinh nghiệm, những trải nghiệm thành tài sản sinh lợi cho chúng ta, thì chúng ta mới nên nghĩ đến một chức danh khác.