Nhà cái cho ăn ngập răng 20% – 30% đủ chỉ tiêu 1 năm

Mục tiêu sinh lời của bạn bao nhiêu %/năm ? Ta cứ lấy tiêu chuẩn các quỹ đầu tư 20%/năm ? Nhà đầu tư nhỏ lẻ có nhận ra một năm nhà cái cho chúng ta dễ dàng đạt mục tiêu này không? Chúng tôi xin trả lời năm nào cũng có đôi ba lần. Để nắm bắt được cơ hội này ta phải chờ, không phải chờ vài phiên mà chờ hàng tháng vài tháng, bản chất của nhà cái sẽ không bao giờ thay đổi mua rẻ, bán cao (đủ dính răng).

Trong giai đoạn tháng 4-5/2018 vừa qua, khi nhà cái thả Vnindex về mốc 916 điểm đúng như tuyên bố trước đó của nhà cái thị trường giảm về dưới vùng 930 điểm, nhà cái kéo một mạch trong vòng hai tuần tăng 120 điểm, nhiều cổ phiếu tăng từ 10% -30%, đủ mục tiêu một năm của nhiều nhà đầu tư. Điều này dậy nhà đầu tư nhỏ lẻ biết rằng phải chờ cơ hội giảm sâu như này nhà cái mới cho ăn lại, và ăn đủ mục tiêu rồi tại sao ta không tạm ngừng. Phần còn lại hãy để nhà cái cò cưa. Hãy nói lời cảm ơn nhà cái đã cho ăn đủ mục tiêu một năm, đủ T+, không phải chờ đợi thời gian dài.

Sau khi các cổ phiếu đạt mức tăng trưởng 20-30%, nhà cái vẫn kéo lên chỉ số không tăng mạnh, cổ phiếu có cổ giảm cổ tăng tạo ra cảm giác thị trường rất cố gắng tăng, một cảm giác khiến nhà đầu tư đang cầm tiền thèm khát…. Cho đến khi sự thèm khát đạt đỉnh cao đặt lệnh cho cổ phiếu vờ như vượt đỉnh và như bao lần lại kẹp hàng giá cao.

Thời điểm hiện tại gọi là thời điểm khiến người cầm tiền thèm khát