BVH không cần câu chuyện riêng – Người già và trẻ em có thể đầu tư

BVH – Tập đoàn Bảo Việt (trong lĩnh vực bảo hiểm), BVH là cổ phiếu trên TTCK Việt Nam không cần có câu chuyện riêng mà vẫn tăng giá, giảm giá theo thị trường và cũng có thể dùng để điểu khiển chỉ số VnIndex. BVH là có thể là một lựa chọn tốt nếu như không có lựa chọn nào khác.

BVH có khối lượng giao dịch trung bình một phiên khá thấp ví dụ 10 phiên trở lại đây (13.9.2018) là gần 100.000 cổ phiếu – rất dễ đánh điêu khiển giá, trả cổ tức đều đặn 10%/ năm, công ty có thương hiệu ở Việt Nam, có một đội ngũ lãnh đạo biết PR , làm đẹp.

Kể từ khi VnIndex đạt đỉnh 1200, BVH đạt đỉnh 106.000 đồng đi qua chặng đường giảm giá cùng thị trường giảm thấp nhất 69.000 vào ngày 4.7.2018, hôm nay BVH đã chạm mốc 100 đồng/cổ phiếu trong khi VNI mới chạm mốc 990 điểm.

Với thị giá đạt trên 100.000 đồng/ cổ phiếu BVH chẳng có điểm mua nào hợp lý, chỉ có thể theo dõi nếu cầm cổ phiếu, hoặc VNI có thể tăng trưởng lên 1500, 2000 điểm.Tuy nhiên, đó là “case” đáng quan tâm sau mỗi đợt sụt giảm của thị trường , và nhà đầu tư không có lựa chọn cổ phiếu khác. Ví dụ, người già và  trẻ em có thể đầu tư cổ phiếu này.