SSI không phải là một lựa chọn tốt nhất cho nhà đầu tư cá nhân

SSI là cổ phiếu hàng đầu thuộc lĩnh vực chứng khoán và trên thị trường Việt Nam, với 480.057.361 cổ phiếu đang lưu hành, có vốn hóa khoảng 9.600 tỷ đồng (436 triệu USD).

Cổ đông lớn nắm giữ khoảng 45%, là cổ phiếu trong danh mục của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng SSI lại không có bản sắc riêng, không thể tạo ra những câu chuyện riêng biệt, đột biến để tạo lên những đợt tăng trưởng của cổ phiếu. Trong khi đó, khi thị trường giảm nó cũng không phải là cổ phiếu an toàn. SSI thường chỉ có giai đoạn tăng trưởng tốt khi thị trường cũng trong giai đoạn tăng trưởng mạnh. Trong 3 năm gần đây, SSI đều giao dịch trong biên độ 17.000 đồng/cổ phiếu – 30.000 đồng/cổ phiếu. Khi nó đạt thị giá khoảng 27.000 đồng – 30.000 đồng thì nhà đầu tư phải kiên nhẫn chờ đợi sự giảm giá của SSI về mức giá 17.000 đồng/ cổ phiếu – 20.000 đồng/cổ phiếu thì nhà đầu tư mới có thể kỳ vọng vào một chu kỳ tăng trưởng mới của nó.

Khi SSI tăng thì trên thị trường có nhiều cơ hội cho nhà đầu tư. Vì vậy, SSI không phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho nhà đầu tư cá nhân.