Thu tiền về

0

Có hai khái niệm na lá nhau : “Nhà đầu tư “ và “Nhà quản trị dòng tiền” hai khái niệm này na ná nhau, đều hành động mua tài sản và chờ đợi sinh lời. Tuy nhiên, là một  Nhà đầu tư bạn phải sẵn sàng tích sản các danh mục đầu tư và nắm giữ nó “ mãi mãi”. Là một “Nhà quản trị dòng tiền” chúng ta cần xác định thời điểm bỏ tiền ra mua danh mục đầu tư và thu tiền về khi thấy cần thiết mà không cần quan tâm đến việc danh mục đầu tư sẽ tiếp tục tăng hay giảm. Chúng tôi xác định trước khi trở thành một nhà đầu tư, đủ nhiều tiền để sẵn sàng nắm giữ tài sản lâu dài thì phải luyện trở thành một nhà quản trị dòng tiền.

Qua rất nhiều trải nghiệm để trở thành một “Nhà quản trị dòng tiền” điều quan trọng nhất là lựa chọn thời điểm đưa tiền vào thị trường và rút tiền về tài khoản. Có rất nhiều thời điểm để đưa tiền vào thị trường nhưng thời điểm mà thị trường đã trải qua một đợt sụt giảm đủ như trong bài viết “Phương pháp đầu tư cởi mở và hào phóng” là phương pháp ít rủi ro và khả năng sinh lời trung bình 20% trong thời gian 3 đến 6 tháng là rất cao.

Nếu thực hành được đúng các bước đơn giản tích lũy tiền – chờ đợi đợt sụt giảm đủ – Giảm đủ là thời điểm mà nhà đầu tư chán  – sẵn sàng bỏ tiền vào thị trường một cách hào phóng, sẵn sàng chấp nhận rủi ro nếu thị trường có thể giảm tiếp – giải ngân dần cho đến khi hết quỹ – Chờ đợi sự phục hồi. Chúng tôi đã thực hành điều này vào thời điểm 20/7/2021 với cổ phiếu VHC. Chúng tôi không có khái niệm nếu nó giảm tiếp thì sao, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mức giá mua tại thời điểm đó, giảm tiếp thì chờ đợi nó quay lên vì chúng tôi đã vào thị trường ở thời điểm nó đã được chiết khấu đáng kể, chỉ cần phục hồi lại đỉnh gần nhất đạt trên 20% chẳng hạn.

Thu tiền về vào thời điểm nào? Theo thống kê một thị trường sau hồi phục thì rất nhiều cổ phiếu tăng trở lại đem lại mức sinh lời từ 20% – 30%. Hãy quan sát dòng tiền, vĩ mô có thể giúp thị trường/ từng cổ phiếu vượt đỉnh hay không, chúng ta nên quyết định thu tiền và không quan tâm đến việc thị trường có tiếp tục tăng hay giảm, không vui mừng nếu thị trường giảm, không nuối tiếc nếu thị trường tăng. Chúng ta cần hiểu rằng phần lời mà chúng ta được nhận đều là tài sản của vũ trụ việc giữ được khoản lời đó, hay tiếp tục được nhận cơ hội tái đầu tư phụ thuộc vào thái độ của chúng ta khi nhận được khoản tiền đó.

Nếu chúng ta đang ở trong giai đoạn nhận sứ mệnh là một nhà quản trị dòng tiền thì sẵn sàng xác định thời điểm xuống tiền và thời điểm thu về để chờ đợi thực hiện vòng lặp sứ mệnh mới. Chúng tôi đã thực hành điều này vào 23/9/2021, chúng tôi đã thu tiền về 100%  trong đó có danh mục đạt kỳ vọng, có danh mục vượt kỳ vọng, có danh mục sinh lời không đáng kể nhưng không thiệt hại gì so với thời điểm đưa tiền vào thị trường.

Thu tiền về và không quan tâm đề việc ngày mai thị trường tăng hay giảm, điều quan trọng mà chúng tôi cần thời gian để nhìn lại tổng thể tin tức vĩ mô, hoạt động doanh nghiệp, nhiều cổ phiếu đã đạt được tỷ suất sinh lời từ 20% – 30% thậm chí 50%. Điều quan trọng hơn nữa chúng tôi cần thời gian đạt được sự “TĨNH”, để thu nạp thông tin, kiến thức. Việc giao dịch liên tục sẽ hao binh tổn tướng!

Phương pháp Đầu tư Cởi Mở và Hào Phóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *