BẢN CHECK LIST CHO VIỆC MUA BÁN CỔ PHIẾU

Những Lý Do Cần Có Bản Check List

1. Check list để tránh những sai lầm rõ rệt – là cầu giao cuối cùng trong quá trình ra quyết định.
2. Theo đuổi 1 bản checklist một cách nghiêm túc đến khắc nghiệt.
3.Tổng hợp các sai lầm của mình..của người khác càng nhiều càng tốt…Khéo làm xong cái này..rồi cắp nách đi thôi. Khám phá ra mình đã sai ở đâu..thiết kế ra bản checklist giúp chúng ta ko lặp lại sai lầm này.
4. Phải tự làm lấy bản checklist..vì nó phản ánh kinh nghiệm, kiến thức, sai lầm mà chỉ có chính ta mới có được.
5. Tham khảo ..Có khi nào ý tưởng đầu tư này được cổ tình bán cho tôi ko..Ai trong tình huống này được lợi.