Luật Hấp Dẫn: Cái gì giống nhau sẽ hút lẫn nhau

Luật Hấp Dẫn: Cái gì giống nhau sẽ hút lẫn nhau

Suy nghĩ về tiền sẽ hấp dẫn tiền đến với chúng ta,
suy nghĩ về niềm vui, niềm vui sẽ đến với chúng ta,
suy nghĩ về tình yêu, tình yêu sẽ đến với chúng ta,
suy nghĩ về điều chúng ta muốn, điều chúng ta muốn sẽ đến…

Thêm nữa để hấp dẫn những mẫu người hấp dẫn, bạn phải là một người hấp dẫn. Để hấp dẫn những người thành công, bạn phải là một người thành công. ^^

Thay vì tìm kiếm những người như thế, hãy thay đổi chính bản thân mình và rồi bạn sẽ hấp dẫn họ!!!

Theo luật hấp dẫn, bạn sẽ hấp dẫn tất cả những gì bạn tập trung vào. Bất cứ việc gì bạn dành công sức vào đều quay trở lại với bạn. Tương tự từ chối và thất bại cũng hấp dẫn từ chối và thất bại, than thở, tiêu cực cũng vậy.

Nếu bạn chỉ quan tâm đến những điều thiếu thốn và và tiêu cực thì đó sẽ chính là những thứ sẽ được “hút” vào cuộc sống của bạn.

Vì vậy, hãy ngay lập tức ngừng than thở và trốn tránh, thay vào đó, hãy lắng nghe và chú ý xem những người xung quanh mình đang cần gì, tuyến dưới của mình cần gì, khách hàng của mình cần gì, hãy thử bán và chia sẻ cho họ những thứ dù nhỏ nhặt, nhưng đúng là cái họ cần. Sau một lần, hai lần, ba lần như vậy, doanh số, khách hàng, tuyển dụng mới cũng sẽ tự động xuất hiện, thành công cũng sẽ tự động xuất hiện.

Luôn duy trì suy nghĩ và tư duy tích cực và sau đó tất cả mọi thứ đều thay đổi bạn nhé!!I

Nguồn từ Internet