Chuyên mục: Tin nóng

Vnindex giấc mơ vượt đỉnh

Vn Index đã vài lần có cơ hội vượt đỉnh gần nhất 1.130, nhưng không vượt. Quan trọng vượt xong để hướng đến đỉnh 1.170 điểm hay vượt xong rồi…