Chuyên mục: Tin nóng

Nhìn lại đường đi VNINDEX 2018

Nhìn lại đường đi của VNIndex 2018, hy vọng nhà đầu tư có thể cảm nhận được điều gì đó để xác định thời điểm ra quân trong năm 2019.
Vnindex giấc mơ vượt đỉnh

Vn Index đã vài lần có cơ hội vượt đỉnh gần nhất 1.130, nhưng không vượt. Quan trọng vượt xong để hướng đến đỉnh 1.170 điểm hay vượt xong rồi…